Mikä on KEINO?

KEINO -osaamiskeskus tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Osaamiskeskuksen päätavoitteet vuosille 2018-2021 ovat: 

  • Lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa
  • Julkinen hankinta tunnistetaan johtamisen välineenä ja sitä käytetään aktiivisesti
  • Hankintayksiköt jakavat avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppivat toisiltaan

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta.

 

KEINO-osaamiskeskuksen rekisteriselosteet ja tietosuoja